Én a szabadságot választottam

Írta: Viktor Kravcsenko
Én a szabadságot választottam

EGY SZOVJET TISZTVISELŐ POLITIKAI- ÉS MAGÁNÉLETE

Fordította: Konok Péter

Viktor Kravcsenko azonos című regényéből készült egyszemélyes kiáltvány Balázs Zoltán előadásában
unnamed

Néhány évvel ezelőtt újból intellektuális viták tárgyává lett a világ jó néhány pontján az ún. "Kravcsenko-ügy", miután 2009-ben megjelent John Fleming ideológiatörténeti bestsellere, az Anti-kommunista kiáltvány: négy könyv, amelyik meghatározta a hidegháborút, s miután 2008-ban egy lengyel kiadó - elsőként a volt kommunista blokk országai közül - jelentős sajtóvisszhang mellett, közreadta Kravcsenko vádirattal felérő önéletrajzát. Magyarországot azonban elkerülték ezek a viták - igaz, maga a könyv is. Mai aktualitásának oka viszont, ha úgy tetszik, épp ez a hiány: a Kravcsenko-ügy elfeledése, elhallgatása, zárójelbe tétele azt jelzi, hogy nem néztünk szembe teljes mélységében a II. világháború után kialakult történelmi helyzetünk azon kérdéseivel, amelyeket az 1946-os mű annak idején direkt módon felvetett, a szerző sorsa és a kötet utóélete pedig a maga tragikus fordulataival áttételesen, de nagyon világosan és kegyetlen egyértelműséggel megjelenít.

A színházi adaptációja létrehozásának célja tehát épp az, hogy nézőit-hallgatóit szembesítse a közelmúlt azon tendenciáival, amelyek tisztázása nélkül nem lehetséges mai szellemi önidentitásunk világos megfogalmazása. Nyersen kifejezve: a totalitárius rendszerek örökségéről, a korábbi rezsim gondolkodásmódbeli következményeinek továbbéléséről, e továbbélő tendenciák „kibeszéléséről” van szó. Meggyőződésünk ugyanis, hogy e „kibeszéletlen” múlt még rejtett terheinek feltárása, megismerése és nyilvános megvitatása nélkül a mai magyar középnemzedék gondolkodásában továbbra is megmaradnak azok a feloldatlan görcsök, tovább sodródnak azok a tisztázatlan problémák, amelyek a fiatalabb és legfiatalabb nemzedéket is akadályozzák abban, hogy a „tiszta emlékezet” birtokában definiálja önmagát, helyét a mai magyar szellemi életben.

Viktor Kravcsenko könyvét nem véletlenül emlegetik együtt Arthur Koestler Sötétség délben című, 1941-es regényével: ezek a művek elsőként igyekeztek rádöbbenteni a világot a szovjet rendszer valódi lényegére, Kravcsenko pedig elsőként - Szolzsenyicin Gulág-jánál jóval előbb - adott hírt első kézből a szovjet lágerek világáról, a totális terror működésének nyers valóságáról. A könyvnek azonban ma nemcsak, sőt nem is elsősorban történeti - politika- és ideológiatörténeti - olvasata a lényeges, nem is a benne foglalt történelmi információk. Az Én a szabadságot választottam című Kravcsenko-mű színházi előadásának üzenete ma egészen más, mint a hidegháború kezdetén, tétje pedig – ha lehet – jóval nagyobb, mint a rendszerek közötti politikai-ideológiai állásfoglalás.

Kravcsenko kérdése létkérdés: hogyan őrizhető meg és hogyan teremthető újra a „személyes szabadság emlékezete”, a saját döntésre, a saját élet választására való képesség és felelősség kulturális tapasztalata olyan körülmények között, amikor egy totális rendszer mindezt kiiktatandó, szükségtelen rossznak deklarálja?

unnamed

Bemutató: 2015. november 14., Maladype Bázis

Turné:
Zwinger/Öregtorony, Kőszeg - 2017
Máramarossziget, Románia - 2017
Nagybánya, Románia - 2017
Újvidék, Szerbia - 2017
A Harmadik Hely, Budapest - 2017
Ungvár, Ukrajna - 2016
Székelyudvarhely, Románia - 2016
Nagyvárad, Románia - 2016
Művészeti Egyetem - Stúdió Színpad, Marosvásárhely, Románia - 2016
Nemzeti Színház, Miskolc - 2016Marymount University, Wasington D.C., USA - 2016

A mű eredeti címe és a fordítás alapjul szolgáló kiadás:
VICTOR KRAVCHENKO: I CHOSE FREEDOM
- THE PERSONAL AND POLITICAL LIFE OF A SOVIET OFFICIAL

Copyright@ 1946, by Victor Kravchenko
Renewal copyright owned by Andrew Kravchenko. All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form without the permission of Andrew Kravchenko

Támogatók: EMMI, NKA

Köszönetet mondunk Németh Mónikának az előadás létrejöttében nyújtott segítségéért.