Színházi nevelés

A korszerű, egészségesen fejlődő társadalom egyik alapfontosságú feltétele az élethosszig tartó tanulás, önépítés, mely ösztönzi tagjainak az önkifejezését és a kreativitását. Véleményünk szerint a színház „emberépítő” feladata, hogy a művészet nagy felismeréseket adó pillanataival olyan lehetőségeket kínáljon a társadalom tagjainak, melyben tudásukat, kreativitásukat, interperszonális, kooperációs és kommunikációs készségüket kiteljesíthetik.

Ezért a színháznevelési programjaink célja, hogy résztvevői számára hozzáférhetővé tegye a művészeteket, segítse mind az egyén, mind a közösség kreatív önfejlesztését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különböző generációkat képviselő résztvevők közös, mindnyájuk számára örömet okozó élmény és teremtő munka során ismerjék meg, értsék meg egymás gondolkodásmódját, értékeit, elsajátíthassák az egymásra figyelés, a megértés „tudományát”.