Felolvasószínház

- FELOLVASÓSZÍNHÁZI SOROZAT A BÁZISON

A Maladype Színház a Bázis sajátos, intim terének előnyeit megragadva, 2013-ban indította útjára felolvasószínházi programsorozatát. A program célja, hogy kortárs szerzők műveivel ismertetesse meg az újdonságokra fogékony közönséget. A bemutatásra kerülő szakirodalmi-, szépirodalmi művek és kortárs színdarabok kivételes rendezői megoldásokban kerülnek színre a Maladype színészei és vendégművészek megfogalmazásában.

IV. Károly - egy befejezetlen történet

Csepeli György IV. Károly - egy befejezetlen történet című drámatöredékének felolvasószínházi bemutatója továbbgondolja a háború után kialakult és a jelent is meghatározó kulturális anomáliákat; a többnemzetiségű Monarchia széttöredezett identitásának lehetséges kölcsönhatásait, valamint az előremutató, szabad fejlődést szem előtt tartó történelmi személyiségek szellemiségét.

A koncepció különleges vonása, hogy nem foglal állást, ellenben megtermékenyítő vitára ösztönöz. Nem hagyja figyelmen kívül a háború következményei által érintett területek képviselőit (Vilmos császár, Ferenc József császár, Sixtus, Xavér – Zita királyné testvérei, Czernin), éppen ellenkezőleg: a bemutatandó darab szövegkönyve által integrálja őket a színházi bemutató keretei közé - konstruktív és nyitott kommunikációt feltételezve teremthet lehetőséget a hallgatók, színészek és partnerek számára egymás gondolatainak megismerésére, vélemény-cseréjére, a közös értékek megtermékenyítő áramlására, értékemberek találkozására, együttműködésére.

A bemutató további sajátosságát Magyarország utolsó uralkodójának a színházművészet keretein belül történő megjelenése adja. Tudomásunk szerint ez idáig nem született olyan mű, amelyben Károly király alakja központi szerepet töltött be és ez színházban bemutatásra is került volna, pedig IV. Károly és a színház kapcsolata nem új keletű: 1916. december 30-i koronázásának rendezője az a gróf Bánffy Miklós, aki 1912 és 1917 között a budapesti Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa, Bartók Béla színpadi művei bemutatójának díszlet- és jelmeztervezője volt. Bánffy vonta be és jelölte ki a közreműködőket, a művészeket, ő határozta meg az eseménysorozat kulcsmozzanatait. Nem riadt vissza a dramatikus események felvillantásától sem. Világlátása, groteszk művészi hitvallása nem engedhette, hogy a dühöngő világháború ne árnyékolja be az esemény fényét. Miközben a koronázás az utolsó nagy alkalom volt a különleges díszruhák felvonultatására (egyes családokban az ősök ruháit is elővették), addig az„aranysarkantyús lovagok” (a hadirokkantak) csukaszürke egyenruhában, a harctéren szerzett súlyos sebesüléseket eltakaró gézkötésekkel vették át a legjobbak számára járó kitüntetést.
Mindezeken túl a háború százéves évfordulója kapcsán a bemutató hosszabb távon alkalmat teremthet IV. Károly személyének beemelésére a kortárs művészet területére.

Előadják: Balázs Zoltán, Bartha Lóránd, Bödők Zsigmond, Huszárik Kata, Szilágyi Ágota, Tankó Erika

Rendező: Balázs Zoltán